Läs om spel, risker och självavstängning HÄR


DU gör skillnad!

Tack vare dig och din lott hjälper du till med att förbättra dövas och synskadades livssituation och möjligheter. Allt överskott går till Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Läs mer på www.srf.nu och www.sdr.org

Åsa Henningsson, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund och Ulrika Norelius Centervik, kanslichef Synskadades Riksförbund, med ledarhunden Vante.   Foto: SDR respektive SRF

Åsa Henningsson, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund och Ulrika Norelius Centervik, kanslichef Synskadades Riksförbund, med ledarhunden Vante. Foto: SDR respektive SRF


Nästan 9 miljoner till synskadade och döva!

Rätten till ett skriftspråk och rätten till teckenspråkstolk. Det är exempel på vad överskottet från Månadslotten går till. I år får Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund drygt 4,3 miljoner kronor var.

Alla har rätt till ett skriftspråk. Därför satsar Synskadades Riksförbund stort på punktskrift i år.

– Visst finns det ljudböcker, men för att barn ska lära sig att stava är det viktigt med punktskrift. För den som blir synskadad i vuxen ålder är punktskriften viktigt för att man ska kunna veta vilka kryddor som finns i kryddlådan, och för att hitta låten man vill lyssna på, säger SRF:s kanslichef Ulrika Norelius Centervik.

Överskottet från Månadslotten gör livet bättre för medlemmarna, ett annat exempel är att SRF underlättar för synskadade att resa och upptäcka landet som alla andra. Därför arrangerar den egna resebyrån bland annat vandringsresor och cykelutflykter där SRF står för alla ledsagarkostnader.

Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund delar på 2019 års överskott från Månadslotten och får 4 378 658 kronor vardera.

Hos Sveriges Dövas Riksförbund går pengarna i år bland annat till förbundets arbete för en nationell tolktjänst. Döva ska ha rätt till teckenspråkstolk i alla situationer, när de själva behöver det.  Döva ska också ha möjlighet att överklaga om man nekas tolk.

– Idag finns inte den rätten. Det går inte att överklaga i någon instans om döva nekas att få tolk när de behöver det. Idag ligger ansvaret för tolktjänsten på regionerna och tolkningen av hälso- och sjukvårdslagens intentioner med tolktjänsten varierar stort över hela landet. Därför är det inte jämlikt för alla medborgare att kunna vara delaktiga i samhället, säger Åsa Henningsson, förbundsordförande för Sveriges Dövas Riksförbund.

SDR arbetar för ett statligt huvudmannaskap för tolktjänsten och kommer att involvera alla SDRs medlemsorganisationer i arbetet. Pengar från lotteriet gör detta arbete möjligt.

Jonas Lindholm, Vd för Nordic Lottery, gläds åt det stora överskott som nu kommer Sveriges Dövas Riksförbund och Synskadades Riksförbund tillgodo.

– Månadslottens hela överskott går till deras viktiga arbete. Att vi kan vara med och göra det möjligt genom att driva lotteriet är en glädje och en ynnest. Vi tackar alla lottköpare för deras stöd, vilket i år resulterade i nästan nio miljoner kronor i överskott, säger han.