DU gör skillnad!

Tack vare dig och din lott hjälper du till med att förbättra dövas och synskadades livssituation och möjligheter. Allt överskott går till Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Läs mer på www.srf.nu och www.sdr.org

Nästan 6 miljoner kr var till förmånstagarna!

Överskottet från Månadslotten och Månadslotten Plus mottogs av Boris Samuelsson från Synskadades Riksförbund och Rakel Burman från Sveriges Dövas Riksförbund. ”Från Månadslotten får vi ett mycket värdefullt tillskott som bland annat kan användas till vårt arbete för att förbättra synskadades livssituation och möjligheter. Pengarna används bland annat för att stärka SRF runt om i landet.” Håkan Thomsson, Förbundsordförande Synskadades Riksförbund ”Tack vare ert stöd kan vi fortsätta arbetet för en hållbar framtid och ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs, både för vår generation och för kommande generationer. Genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande kan vi tillsammans skapa ett samhälle där teckenspråk är självklart.” Åsa Henningsson, förbundsordförande i Sveriges Dövas Riksförbund.