Läs om spel, risker och självavstängning HÄR


DU gör skillnad!

Tack vare dig och din lott hjälper du till med att förbättra dövas och synskadades livssituation och möjligheter. Allt överskott går till Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Läs mer på www.srf.nu och www.sdr.org


 

Boris Samuelsson, marknads- och insamlingsstrateg på Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Henningsson med 2022 års överskott: 5 033 717 kronor – var!

Boris Samuelsson, marknads- och insamlingsstrateg på Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Henningsson med 2022 års överskott: 5 033 717 kronor – var!

Superstort överskott till synskadade och döva 

Teckenspråk i alla miljöer och rätt till tolktjänst. Synskadades och blindas rätt till färdtjänst. Det är några viktiga frågor för Sveriges Dövas Riksförbund och Synskadades Riksförbund. Årets överskott från Månadslotten, drygt 10 miljoner kronor, används bland annat i det arbetet.

 Vilken känsla det är att se överskott på den här fantastiska nivån! Vi på Ideella Spel är stolta över att kunna bidra till det arbete Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund bedriver för att personer med hörsel- och synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv utan begränsningar, säger Kristin Bernhardsson, vd Ideella Spel.

Pengarna har nämligen stor betydelse för organisationerna och deras arbete, något som Åsa Henningsson, förbundsordförande Sveriges dövas riksförbund, kan intyga:

– Månadslotten är verkligen viktig för oss. Vi arbetar väldigt brett men viktigast i vårt arbete är att teckenspråket ska vara jämställt och starkt i vårt samhälle, att barn och ungdomar har rätt att få undervisning på teckenspråk i skolan. Döva ska också få möjlighet att använda teckenspråk i sin vardag och ha tillgång till tolktjänst. Vi använder pengarna till att förbättra möjligheterna till en bra livssituation och livskvalité, för ett hållbart samhälle utan hinder, säger hon.

Även hos Synskadades riksförbund, som tilldelades över fem miljoner kronor, är glädjen stor.

– Över fem miljoner kronor – otroligt! Tack så väldigt mycket alla ni som är med i Månadslotten, ni gör verkligen skillnad. Just nu kämpar vi för synskadades och blindas rätt till färdtjänst och vi känner verkligen att vi har alla er med oss, säger Boris Samuelsson, marknads- och insamlingsstrateg hos Synskadades Riksförbund.