logo

Allmänna villkor Månadslotten

Om lotteriet
Fakta om Månadslotten

Månadslotten erbjuder spänning och höga vinstchanser samtidigt som som du får möjligheten att stötta Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Tack vare det årliga överskottet kan förbunden förbättra synskadade och dövas livssituation och möjligheter. Månadslotten administreras av Ideella Spel som grundades i november 1998.

Dina lottnummer och aktuell spelperiod framgår av lotten. Om du har flera lottnummer är de rangordnade 1, 2, 3 osv. Betalningen för dina lotter kommer i första hand att avse ditt lottnummer med rangordningssiffra 1. Därefter kommer dina lottnummer att delta i nämnd ordningsföljd i den utsträckning inbetalda pengar räcker till. 

Vinnande lottnummer presenteras dagligen på härDessutom skickas en komplett dragningslista hem till dig när spelperioden är slut.

Lotteriet är beviljat och granskat av Lotteriinspektionen och arrangeras till förmån för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Lotteriföreståndare är Hans Rimberg.

 

Månadslotten Plus
Månadslotten Plus dras på 30 000 lotter en gång per månad i 12 månader. Dragningen sker samtidigt som dragningen för Månadslotten. Vinst utfaller på lott med rätt lottnummer. Varje vinst består av 15 000 kr i presentkort och 5 000 kr i kontanter alternativt 20 000 kr i presentkort.

Lottpris: 50 kr
Vinstandel: 41,33 %
Sista vinstutlämningsdag 2019-11-20
Försäljningstid: 2018-09-21 – 2019-09-20

 

Månadslotten

  • Lottpris: 150 kr
  • Vinstandel: 44,79%
  • Högsta vinst: 1 000 000 kr (5 000 000 i SUPER-dragningen)
  • Antal lotter: 1 200 000 lotter
  • Totalt vinstvärde: 80 630 000 kr
  • Försäljningstid: 2018-09-21–2019-09-20
  • Sista vinstutlämningsdag: 2019-11-20
  • Förmånstagare: Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.
  • Lotteriföreståndare: Hans Rimberg


Vinstplan per månad för Månadslotten:

Vinstvärde Antal vinster Totalt vinstvärde Vinst
1 000 000 1 1 000 000 kr Kontanter
100 000 4 400 000 kr Kontanter
10 000 36 360 000 kr Kontanter
5 000 33 165 000 kr Kontanter
1 000 150 150 000 kr Kontanter
250 5 000 250 000 kr Kontanter
250 6 000 1 500 000 kr Ny lott + 100 kr
150 10 000 1 500 000 kr Ny lott


Månadslottens SUPER-dragning

Var tredje månad är det SUPER-dragning i Månadslotten. Då har du chans att vinna upp till 5 miljoner kronor. Vi drar ett nummer, SUPER-lotten, och den person som står som vinnare får komma till oss i Stockholm för att skrapa fram sin vinst.

Du som vinnare är garanterad inte mindre än 1 miljon kronor, men kan även stå som högvinstvinnare med en stor vinstcheck på hela 5 miljoner kronor.

SUPER-dragningarna äger rum i slutet på varje kvartal. Rätt lottnummer ger vinst enligt nedan:

Vinstplan för SUPER-dragningen:
1 vinst med chans på 5 miljoner kr i kontanter*

Antal lotter per kvartal: 300 000 st

*) Vinstsumman avgörs i en extradragning där minsta beloppet är 1 000 000 kr och högsta är 5 000 000 kr. Vinnaren får välja 1 av 100 skraplotter för att skrapa fram vinstsumman.

Vinstplan för SUPER-dragningen

Antal vinster Vinst
1 1 000 000 - 5 000 000 kr*
   

*Fördelningsdragning


Vinstplan, fördelningsdragning vid högvinst

Antal vinster Vinst
1  5 000 000 kr
2  2 000 000 kr
12 1 500 000 kr
15 1 250 000 kr
20 1 125 000 kr
50 1 000 000 kr
Totalt 100 50 000 000 kr

   

Lotteritillstånd och tillsyn

Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotteriinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Lotteriinspektionen
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs 
Telefonnummer växel: 0152-650 100 
lotteriinspektionen.se

Månadslotten står under Lotteriinspektionens tillsyn och kontroll och vårt lotteri bedrivs med tillstånd beviljat av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen har utsett Herman Lindholm till kontrollant för Månadslotten.

Allmänna villkor

Villkor för prenumeration

Prenumeration
Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige. Prenumerationen innebär att du får nya lotter hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar kundservice via post, e-post eller telefon och avslutar din beställning.

Lotter i Månadslotten
Din lott skickas ut i samband med att den första dragningen du är med i startar. Du behåller samma lottnummer månad efter månad under din prenumeration.

Vinster i Månadslotten
Månadslotten har vinstbevakning och meddelar alltid vinnaren vid vinst. Vinster betalas ut inom en vecka efter avslutad spelperiod. Vid högvinst skickas ett grattis- och informationsbrev hem till vinnaren. Vinnaren kan också få ett telefonsamtal.

Sista vinstutlämningsdag innevarande lotteriår är 2019-11-20.

Fakturabetalning
Lotten/lotterna ska vara betalda senast på fakturan angivet förfallodatum. Väljer du att betala med Autogiro sparar du in fakturaavgiften på 15 kr, som annars tillkommer vid varje fakturering.

Förskottsbetalning
Kunder som har varit med i Datumlotteriet/Bonuslotten länge och/eller kunder som har många lotter hos oss betalar sina lotter i förskott.

Autogirobetalning
Autogiro innebär att vi drar kostnaden för prenumerationen från ditt konto varje månad. I din ansökan om Autogiro anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en skriftlig påminnelse. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt Autogiro.

Uppsägning
Du säger upp din lott genom att kontakta Månadslottens kundservice via post, e-post eller telefon. Detta måste ske senast på fakturans förfallodag om vi ska hinna avsluta lotten innan nästa spelomgång startar. 

Personuppgifter och integritet
Vid köptillfället kommer vi att samla in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Detta för att vi ska kunna uppfylla vår del av avtalet och leverera det du har beställt av oss. Personuppgiftsansvaret delas mellan Sveriges Dövas Riksförbund, Synskadades Riksförbund och Ideella Spel AB.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller information om dragningar, vinster, fakturor och marknadsföring. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Som rättslig grund för behandling hänvisar vi till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice. 

I de fall du har tecknat dig för en prenumeration utan att ha angivit personnummer kommer Månadslotten att hämta personnumret från SPAR (Statens Personadressregister) för att säkerställa att du är myndig, samt för att kontrollera att ditt köp inte överstiger kreditgränsen enligt Lotteriinspektionen. Månadslotten förbehåller sig rätten att genomföra en automatiserad kontroll av din betalningsförmåga när du beställer en prenumeration. Vid icke godkänd kontroll kan din beställning komma att annulleras. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice.

Vi kommer att vid behov dela personuppgifter med samarbetspartners och biträden inom branscher, såsom tryckerier, bank och finans, data/it och telekommunikation, frilansande reportrar mm. I dessa fall är Nordic Lottery AB personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information. 

Alla personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy som du hittar här.


Ändringar i villkoren
Månadslotten har rätt att löpande ändra dessa villkor, vilket vi då meddelar dig. Genom att fortsätta din prenumeration och/eller genom att fortsätta använda dig av Månadslottens tjänster efter det att ändringarna som vi meddelat dig trätt i kraft, accepterar du till villkorsändringarna. Om du inte accepterar villkorsändringarna kan du säga upp ditt konto och din prenumeration genom att kontakta Månadslottens kundservice via post, e-post eller telefon.

Vid eventuella klagomål

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål.

Månadslottens kundservice
113 94 Stockholm
telefon: 08-39 90 60, öppet vardagar 08.00–16.00
kundservice@manadslotten.se

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.