Läs om spel, risker och självavstängning HÄR


Allmänna villkor Månadslotten


Fakta om Månadslotten

Månadslotten erbjuder spänning och höga vinstchanser samtidigt som som du får möjligheten att stötta Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Tack vare det årliga överskottet kan förbunden förbättra synskadade och dövas livssituation och möjligheter. Månadslotten administreras av Ideella Spel som grundades i november 1998. 

Dina lottnummer och aktuell spelperiod framgår av lottbeviset. Om du har flera lottnummer är de rangordnade 1, 2, 3 osv. Betalningen för dina lotter kommer i första hand att avse ditt lottnummer med rangordningssiffra 1. Därefter kommer dina lottnummer att delta i nämnd ordningsföljd i den utsträckning inbetalda pengar räcker till. Vinnande lottnummer presenteras dagligen på hemsidanDessutom skickas en komplett dragningslista hem till dig när spelperioden är slut. Lotteriet är beviljat och granskat av Spelinspektionen och arrangeras till förmån för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. 


Månadslotten Plus

Månadslotten Plus dras på 30 000 lotter varav minst en vinner varje dag (31 st per månad). Varje vinst består av 20 000 kr i presentkort.

Lottpris: 50 kr
Vinstandel: 41,33 %
Sista vinstutlämningsdag: tre månader efter avslutad spelmånad.
Licenstid: 2019-09-21 - 2024-09-20

 

Månadslotten

  • Lottpris: 150 kr
  • Vinstandel: 44,58%
  • Högsta vinst: 1 000 000 kr (5 000 000 i SUPER-dragningen)
  • Antal lotter: 1 200 000 lotter per år
  • Totalt vinstvärde: 80 244 000 kr
  • Licenstid: 2019-09-21 - 2024-09-20
  • Sista vinstutlämningsdag: tre månader efter avslutad spelmånad.
  • Förmånstagare: Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.


Vinstplan per månad för Månadslotten:

Vinstvärde Antal vinster Totalt vinstvärde Vinst
1 000 000 1 1 000 000 kr Kontanter
120 000 3 360 000 kr Kontanter*
10 000 30 300 000 kr Kontanter
5 000 45 225 000 kr Kontanter
1 000 190 190 000 kr Kontanter
250 4 000 1 250 000 kr Kontanter
250 6 000 1 500 000 kr Ny lott + 100 kr
150 10 000 1 500 000 kr Ny lott
100 3 000 300 000 Kontanter

*Utbetalas 10 000 kr i månaden i ett år.

 

Månadslottens SUPER-dragning

Var tredje månad är det SUPER-dragning i Månadslotten. Då har du chans att vinna upp till 5 miljoner kronor. Vi drar ett nummer, SUPER-lotten, och den person som står som vinnare får komma till oss i Stockholm och genomföra en fördelningsdragning senast 60 dagar efter presenterad vinst. Du som vinnare är garanterad inte mindre än 800 000 kronor, men kan även stå som högvinstvinnare med en stor vinstcheck på hela 5 miljoner kronor. Om den vinnande lotten för deltagande i Månadslottens SUPER-dragning innehas av en anställd eller en styrelseledamot inom A-lotterikoncernen, eller medlemmar i samma hushåll som dessa, uppgår dock den högsta vinsten för dennes deltagande i Månadslottens SUPER-dragning till 1 miljon kronor.

SUPER-dragningarna äger rum varje kvartal, sista lördagen i spelomgången. Rätt lottnummer ger vinst enligt nedan:

Vinstplan för SUPER-dragningen

1 vinst med chans på 5 miljoner kr i kontanter*

Antal lotter per kvartal: 300 000 st

*) Vinstsumman avgörs i en extradragning där minsta beloppet är 800 000 och högsta är 5 000 000 kronor. Vinnaren får genomföra en fördelningsdragning senast 60 dagar efter presenterad vinst. Om den vinnande lotten för deltagande i Månadslottens SUPER-dragning innehas av en anställd eller en styrelseledamot inom A-lotterikoncernen, eller medlemmar i samma hushåll som dessa, uppgår dock den högsta vinsten för dennes deltagande i Månadslottens SUPER-dragning till 1 miljon kronor.


Vinstplan för SUPER-dragningen

Antal vinster Vinst
1 800 000 - 5 000 000 kr*

*Fördelningsdragning

Vinstplan, fördelningsdragning vid högvinst

Antal vinster Vinst
1  5 000 000 kr
2  1 200 000 kr
12 1 100 000 kr
15 1 000 000 kr
20 900 000 kr
50 800 000 kr


Spellicens och tillsyn

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Spelinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Spelinspektionen
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs
Telefonnummer växel: 0152-650 100
spelinspektionen.se

Månadslotten står under Spelinspektionens tillsyn och kontroll och vårt lotteri bedrivs med licens beviljat av Spelinspektionen.


Prenumeration

Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige. Prenumerationen innebär att du får nya lotter hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar kundservice via post, e-post eller telefon och avslutar din beställning.


Lotter i Månadslotten

Din lott skickas ut i samband med att den första dragningen du är med i startar. Du behåller samma lottnummer månad efter månad under din prenumeration.


Vinster i Månadslotten

Månadslotten har vinstbevakning, så du missar aldrig en vinst. Vinster betalas ut inom en vecka efter avslutad spelperiodVid högvinst skickas ett grattis- och informationsbrev hem till vinnaren. Vinnaren kan också få ett telefonsamtal. Vinstsumman betalas ut till vinnarens angivna konto eller via utbetalningsavi.

Sista vinstutlämningsdag: tre månader efter avslutad spelmånad.


Fakturabetalning

Lotten/lotterna ska vara betalda senast på fakturan angivet förfallodatum. Väljer du att betala med Autogiro sparar du in fakturaavgiften på 15 kr, som annars tillkommer vid varje fakturering.


Förskottsbetalning

Kunder som varit med i Månadslotten/Månadslotten Plus länge och/eller kunder som har många lotter hos oss betalar i förskott.


Autogirobetalning

Autogiro innebär att vi drar kostnaden för prenumerationen från ditt konto varje månad. I din ansökan om Autogiro anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en skriftlig påminnelse. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt Autogiro.


Uppsägning

Du säger upp din lott genom att kontakta Månadslottens kundservice via post, e-post eller telefon. Detta måste ske senast på fakturans förfallodag om vi ska hinna avsluta lotten innan nästa spelomgång startar.


Personuppgifter och integritet

Vid köptillfället samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Vi kan även komma att komplettera dina personuppgifter i efterhand, t.ex om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier. Villkor och integritetspolicy gäller då även de kompletterade uppgifterna. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra kundåtagande, leva upp till lagar och regler, samt för marknadsföring. Personuppgiftsansvaret delas mellan Sveriges Dövas Riksförbund, Synskadades Riksförbund och Ideella Spel AB.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller information om dragningar, vinster, fakturor och marknadsföring. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Som rättslig grund för behandling hänvisar vi till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice. 

I de fall du har tecknat dig för en prenumeration utan att ha angivit personnummer kommer Månadslotten att hämta personnumret från SPAR (Statens Personadressregister) för att säkerställa att du är myndig, samt för att kontrollera att ditt köp inte överstiger kreditgränsen enligt Spelinspektionen. 

Månadslotten förbehåller sig rätten att genomföra en automatiserad kontroll av din betalningsförmåga när du beställer en prenumeration. Vid icke godkänd kontroll kan din beställning komma att annulleras. 

Vi kommer att vid behov dela personuppgifter med samarbetspartners och biträden inom branscher, såsom tryckerier, bank och finans, data/it och telekommunikation, frilansande reportrar mm. I dessa fall är Nordic Lottery AB personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information.


Alla personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy som du hittar här.


Ändringar i villkoren

Månadslotten har rätt att löpande ändra dessa villkor, vilket vi då meddelar dig. Genom att fortsätta din prenumeration och/eller genom att fortsätta använda dig av Månadslottens tjänster efter det att ändringarna som vi meddelat dig trätt i kraft, accepterar du till villkorsändringarna. Om du inte accepterar villkorsändringarna kan du säga upp ditt konto och din prenumeration genom att kontakta Månadslottens kundservice via post, e-post eller telefon.

Vid eventuella klagomål:

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål.

Månadslottens kundservice
113 94 Stockholm
telefon: 08-39 90 60, öppet vardagar 08.00–16.00
kundservice@manadslotten.se

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.