logo

Din lott hjälper

 

Varje år får Sveriges Dövas Riksförbund och Synskadades Riksförbund överskottet från Månadslotten. Tack vare dig och din lott kan många döva och synskadade få bättre livskvalitet!

För varje månad du är med gör du skillnad. Stort tack för det.

Läs mer på www.srf.nu och www.sdr.org